| Přihlásit se | Nová registrace
tisk-hlavicka

Diskuze : Záliby : Historie

9.3.2017 10:25:28 Monty

Co se učilo ve škole v roce 1899

V návaznosti na vedlejší téma, kde zaznělo něco o tom, jak se dříve učilo zajímavě/nezajímavě jsem si vzpomněla, že mám doma původní třídní knihu evangelické reformní jednotřídní školy obecné v Bělči ze školního roku 1899 - 1900.
Celé se mi to nechce opisovat, tak vezmu jen září.
Školní rok byl zahájen v pátek 1. září bohoslužbou, 2. září se konala konference.

V týdnu od 4. do 9. září se v jednotlivých předmětech vyučovalo toto:
Náboženství - stvoření světa
V rámci jazyka vyučovacího
Čtení a učení pamětné - I. i, í, str. 1; II. S Pánem Bohem; III. Všemohoucímu
Mluvnice - rozdíl hlásek
Pravopis - psaní slov III. b jest tvrdé ve slovech býti, byl atd.
Sloh (věcné učení) - opakování zpaměti krátkých článků
Psaní - I. i, í; II. a III. psaní velkých písmen
Počty ve spojení s naukou o měřických tvarech
(úkoly) - I. názorné tvoření čísel; II. opakování do deseti; III. rozšíření oboru do 1000
Rozbor krychle. Přímka. Míry délkové
Přírodopis - II. 33; III. O člověku
Přírodozpyt - O vzduchu
Zeměpis - II. stín a strany světové; III. opakování; II. domov, obec, okolí atd.
Dějepis - III. Před dvěma tisíci léty
Zpěv - O přijdž k nám Duchu svatý
Tělocvik - prostocviky

V týdnu od 11. do 16. září:
Čtení a učení pamětné - II. S Pánem Bohem, III. Otázky čl. 3
Mluvnice - II. Věta, slovo; III. Řeč a její části
Pravopis - psaní velkých písmen
Sloh (věcné učení) - Napisování krátkých článků. Školní světnice a její části.
Psaní - jiný, nyní, dlaň, brány
Počty ve spojení s naukou o měřických tvarech
(úkoly) - I. 1 - 5; II. opakování v poč. do 10; III. rozšíření oboru do 1000
Rozbor krychle. Přímka. Míry délkové.
Přírodopis - II. Člověk; III. O člověku
Přírodozpyt - Kdy a kterak jeví se nám vzduch
Zeměpis - Strany světa
Dějepis - II. Křesťanský letopočet, III. jako v tématu II.
Kreslení - kreslení čar svislých
Zpěv - Zachovej nám, Hospodine
Tělocvik - Prostocviky

V týdnu od 18. do 23. září:
Čtení a učení pamětné - I. str. 3; II. Pán Bůh dobrý jest; III. Otázky
Mluvnice - II. Slabika, hláska, písmeno; III. Krátké a dlouhé samohlásky
Pravopis - Psaní slov, v kterých obojetné souhlásky jsou tvrdými
Sloh (věcné učení) - Jako v témdni 3.
Psaní - luňák, úkol, hoch atd.
Počty ve spojení s naukou o měřických tvarech
(úkoly) - Jako v témdni 3.
Přírodopis - II. Hlava, III. O těle lidském
Přírodozpyt - Jako v témdni 3.
Zeměpis - II. Určování stran světa; III. Země rakouské
Dějepis - II. jako v témdni 3.
Kreslení - kreslení čar šikmých
Tělocvik - prostocviky

V týdnu od 25. září do 30. září:
Čtení - I. str. 4; II. Průpovídky o nemoci a zdraví; III. Nejlepší lékařové
Mluvnice - Samohlásky, souhlásky, dvojhláska; III. Jména podstatná, obecná, vlastní
Pravopis - II. Psaní velkých písmen; III. Čisté a správné opisování článků z čítanky
Sloh (věcné učení) - Jako v témdni 4. Školní nábytek.
Psaní - a A - m Marek
Počty ve spojení s naukou o měřických tvarech
(úkoly) - I. 1-5; II. do 20; III. do 1000
Čtverec, obměr a plocha čtverce
Přírodopis - II. Les; III. Ještěrka obecná
Přírodozpyt - Ruční stříkačka
Zeměpis - Domov, obec; III. též domov, obec, okolí, okres
Dějepis - Křesťanský letopočet. Před dvěma tisíci léty - opakování
Kreslení - kreslení čar svislých, vodorovných, šikmých
Zpěv - Kdož neodchází v radu bezbožných
Tělocvik - prostocviky


(Pozn. I., II. a III. je označení ročníků)
Odpovědět
Průběh diskuze (138 názorů)
Téma: Co se učilo ve škole v roce 1899 Monty 9.3.2017 10:25
*Re: Co se učilo ve škole v roce 1899? Persepolis 9.3.2017 10:33
**Re: Co se učilo ve škole v roce 1899... caira (Vojta1/03,Mates11/04) 9.3.2017 11:6
***Re: Co se učilo ve škole v roce 18... Binturongg 9.3.2017 11:12
**Re: Co se učilo ve škole v roce 1899... Binturongg 9.3.2017 11:13
***Re: Co se učilo ve škole v roce 18... aky 9.3.2017 13:48
*Re: Co se učilo ve škole v roce 1899? susu. 9.3.2017 10:36
**Re: Co se učilo ve škole v roce 1899... susu. 9.3.2017 10:37
*Re: Co se učilo ve škole v roce 1899? Alena 9.3.2017 10:45
*Re: Co se učilo ve škole v roce 1899? Lefff 9.3.2017 11:5
**Re: Co se učilo ve škole v roce 1899... Binturongg 9.3.2017 11:12
***Re: Co se učilo ve škole v roce 18... Lefff 9.3.2017 11:40
****Re: Co se učilo ve škole v roce ... Monty 9.3.2017 11:44
*****Re: Co se učilo ve škole v roc... Lefff 9.3.2017 11:48
******Re: Co se učilo ve škole v r... Monty 9.3.2017 12:1
*******Re: Co se učilo ve škole v... Binturongg 9.3.2017 14:44
***Re: Co se učilo ve škole v roce 18... Eudo 9.3.2017 14:53
*Re: Co se učilo ve škole v roce 1899? Binturongg 9.3.2017 11:14
*Re: Co se učilo ve škole v roce 1899? ALL 9.3.2017 11:24
**Re: Co se učilo ve škole v roce 1899... Tečka. 9.3.2017 12:26
***Re: Co se učilo ve škole v roce 18... Konzerva 10.3.2017 14:23
****Re: Co se učilo ve škole v roce ... Šuplík 12.3.2017 18:15
*****Re: Co se učilo ve škole v roc... Konzerva 13.3.2017 15:48
*Re: Co se učilo ve škole v roce 1899? Babsi+2 9.3.2017 13:35
**Re: Co se učilo ve škole v roce 1899... Binturongg 9.3.2017 14:49
***Re: Co se učilo ve škole v roce 18... Eudo 9.3.2017 14:57
****Re: Co se učilo ve škole v roce ... Kudla2 9.3.2017 15:22
*****Re: Co se učilo ve škole v roc... Eudo 9.3.2017 15:51
******Re: Co se učilo ve škole v r... Kudla2 9.3.2017 16:15
*******Re: Co se učilo ve škole v... Eudo 9.3.2017 16:29
********Re: Co se učilo ve škole... Ropucha + 2 ropušata 9.3.2017 16:36
********Re: Co se učilo ve škole... Binturongg 9.3.2017 16:55
*********Re: Co se učilo ve ško... Eudo 9.3.2017 17:4
**********Re: Co se učilo ve š... Kudla2 9.3.2017 17:9
***********Re: Co se učilo ve... Eudo 9.3.2017 17:13
************Re: Co se učilo ... aky 9.3.2017 17:19
*************Re: Co se učil... Eudo 9.3.2017 17:21
**************Re: Co se uč... aky 9.3.2017 17:44
***************Re: Co se ... Eudo 9.3.2017 18:4
****************Re: Co s... aky 9.3.2017 18:17
*****************Re: Co... Eudo 9.3.2017 18:18
******************Re: C... Eudo 9.3.2017 18:21
*******************Re: C... Eudo 9.3.2017 18:36
********************Re: C... aky 9.3.2017 18:49
*********************Re: C... Eudo 9.3.2017 18:54
**********************Re: C... aky 9.3.2017 19:4
***********************Re: C... Eudo 9.3.2017 19:12
***********************Re: C... Eudo 9.3.2017 19:14
******************Re: C... aky 9.3.2017 18:25
*******************Re: C... Eudo 9.3.2017 18:34
*************Re: Co se učil... Eudo 9.3.2017 17:22
**************Re: Co se uč... Kudla2 9.3.2017 17:25
***************Re: Co se ... Eudo 9.3.2017 17:35
****************Re: Co s... Binturongg 9.3.2017 17:41
*****************Re: Co... Binturongg 9.3.2017 17:50
******************Re: C... Ropucha + 2 ropušata 9.3.2017 17:57
******************Re: C... Eudo 9.3.2017 18:0
*****************Re: Co... Eudo 9.3.2017 17:54
******************Re: C... Ropucha + 2 ropušata 9.3.2017 18:2
*******************Re: C... Eudo 9.3.2017 18:6
********************Re: C... Ropucha + 2 ropušata 9.3.2017 18:14
*********************Re: C... Eudo 9.3.2017 18:17
**********************Re: C... Ropucha + 2 ropušata 9.3.2017 20:43
**************Re: Co se uč... WHITE 9.3.2017 17:28
***************Re: Co se ... Binturongg 9.3.2017 17:35
**********Re: Co se učilo ve š... Ropucha + 2 ropušata 9.3.2017 17:12
***********Re: Co se učilo ve... Eudo 9.3.2017 17:15
************Re: Co se učilo ... Ropucha + 2 ropušata 9.3.2017 17:28
****Re: Co se učilo ve škole v roce ... Ropucha + 2 ropušata 9.3.2017 16:13
*****Re: Co se učilo ve škole v roc... Eudo 9.3.2017 16:19
******Re: Co se učilo ve škole v r... Kudla2 9.3.2017 16:26
*******Re: Co se učilo ve škole v... Eudo 9.3.2017 16:32
********Re: Co se učilo ve škole... Kudla2 9.3.2017 16:35
*********Re: Co se učilo ve ško... Eudo 9.3.2017 16:46
********Re: Co se učilo ve škole... Monty 9.3.2017 16:38
*********Re: Co se učilo ve ško... Eudo 9.3.2017 16:45
*********Re: Co se učilo ve ško... Ropucha + 2 ropušata 9.3.2017 16:48
**********Re: Co se učilo ve š... Eudo 9.3.2017 16:52
***********Re: Co se učilo ve... Ropucha + 2 ropušata 9.3.2017 17:3
***********Re: Co se učilo ve... Kudla2 9.3.2017 17:4
************Re: Co se učilo ... Eudo 9.3.2017 17:6
******Re: Co se učilo ve škole v r... Ropucha + 2 ropušata 9.3.2017 16:34
*******Re: Co se učilo ve škole v... Eudo 9.3.2017 16:50
********Re: Co se učilo ve škole... Kudla2 9.3.2017 16:52
********Re: Co se učilo ve škole... aky 9.3.2017 16:54
*********Re: Co se učilo ve ško... Eudo 9.3.2017 16:56
**********Re: Co se učilo ve š... aky 9.3.2017 17:7
***********Re: Co se učilo ve... Eudo 9.3.2017 17:9
********Re: Co se učilo ve škole... Ropucha + 2 ropušata 9.3.2017 16:58
***Re: Co se učilo ve škole v roce 18... Eudo 9.3.2017 15:3
****Re: Co se učilo ve škole v roce ... Monty 9.3.2017 15:8
*****Re: Co se učilo ve škole v roc... Slupka 9.3.2017 15:11
******Re: Co se učilo ve škole v r... Monty 9.3.2017 15:14
*******Re: Co se učilo ve škole v... Slupka 9.3.2017 19:15
********Re: Co se učilo ve škole... Eudo 9.3.2017 19:19
********Re: Co se učilo ve škole... Monty 9.3.2017 19:19
*********Re: Co se učilo ve ško... Slupka 9.3.2017 19:26
**********Re: Co se učilo ve š... Monty 9.3.2017 19:29
***********Re: Co se učilo ve... Slupka 9.3.2017 19:37
************Re: Co se učilo ... Šuplík 9.3.2017 19:39
***********Re: Co se učilo ve... Šuplík 9.3.2017 19:38
************Re: Co se učilo ... Slupka 9.3.2017 19:43
*************Re: Co se učil... Šuplík 9.3.2017 20:19
******Re: Co se učilo ve škole v r... Eudo 9.3.2017 15:20
*******Re: Co se učilo ve škole v... Monty 9.3.2017 15:22
********Re: Co se učilo ve škole... Monty 9.3.2017 15:35
********Re: Co se učilo ve škole... Eudo 9.3.2017 15:47
******Re: Co se učilo ve škole v r... aky 9.3.2017 15:56
*******Re: Co se učilo ve škole v... Eudo 9.3.2017 16:12
********Re: Co se učilo ve škole... aky 9.3.2017 16:59
*********Re: Co se učilo ve ško... Eudo 9.3.2017 17:8
**********Re: Co se učilo ve š... aky 9.3.2017 17:14
***********Re: Co se učilo ve... Eudo 9.3.2017 17:16
*******Re: Co se učilo ve škole v... Slupka 9.3.2017 19:2
********Re: Co se učilo ve škole... Monty 9.3.2017 19:4
*********Re: Co se učilo ve ško... Eudo 9.3.2017 19:26
********Re: Co se učilo ve škole... aky 9.3.2017 19:12
*********Re: Co se učilo ve ško... Eudo 9.3.2017 19:13
*********Re: Co se učilo ve ško... Slupka 9.3.2017 19:21
**********Re: Co se učilo ve š... Ropucha + 2 ropušata 9.3.2017 20:53
***********Re: Co se učilo ve... Slupka 9.3.2017 21:6
************Re: Co se učilo ... Ropucha + 2 ropušata 9.3.2017 21:32
*************Re: Co se učil... Šuplík 9.3.2017 21:36
**************Re: Co se uč... Ropucha + 2 ropušata 9.3.2017 22:0
***********Re: Co se učilo ve... Šuplík 9.3.2017 21:6
************Re: Co se učilo ... Slupka 9.3.2017 21:8
************Re: Co se učilo ... Ropucha + 2 ropušata 9.3.2017 21:34
*****Re: Co se učilo ve škole v roc... Eudo 9.3.2017 15:16
****Re: Co se učilo ve škole v roce ... aky 9.3.2017 15:26
*****Re: Co se učilo ve škole v roc... Kaipa 9.3.2017 15:28
*****Re: Co se učilo ve škole v roc... Eudo 9.3.2017 15:48
******Re: Co se učilo ve škole v r... aky 9.3.2017 16:3
*******Re: Co se učilo ve škole v... Eudo 9.3.2017 16:8
********Re: Co se učilo ve škole... aky 9.3.2017 16:46
*********Re: Co se učilo ve ško... Eudo 9.3.2017 16:55
**********Re: Co se učilo ve š... aky 9.3.2017 17:1
**********Re: Co se učilo ve š... WHITE 9.3.2017 17:19
***Re: Co se učilo ve škole v roce 18... Ropucha + 2 ropušata 9.3.2017 16:10

Komerční sdělení

Zajímavé akce

Vložte akci

Další akce nalezte zde

Zajímavé recepty

Vložte recept

Další recepty nalezte zde


(C) 1999-2018 Rodina Online, všechna práva vyhrazena.


Četnost a původ příjmení najdete na Příjmení.cz. Nejoblíbenější jména a význam jmen na Křestníjméno.cz. Pokud hledáte rýmy na české slovo, použijte Rýmovač.cz.

Všechny informace uvedené na těchto stránkách jsou obecné povahy a jejich používání je plně ve vaší odpovědnosti.
Jakékoliv otázky zdraví vašeho nebo vašich dětí je nutné vždy řešit s vaším lékařem.

Publikační systém WebToDate.