Deníky Fotoalba Recepty Vzkazy
   Hlavní stránka deníků 

Deník Láska a manipulace
kniha Láska a manipulace; Isabelle Nazare-Aga Portál, Praha 2003


 Články 110 z 26 [Dalších 16 >>] 
 ÚvodLáska a manipulace

Láska je "vůle překonat sebe s cílem podněcovat vlastní duchovní rozvoj nebo rozvoj někoho jiného". Jistěže jde o cit, ale také o sílu. Hlubokou nedefinovatelnou sílu, která přispívá k našemu rozvoji a růstu a pomáhá také našemu vyvolenému, aby se rozvíjel.
Snáz se však pozná, co láska ani její vnější projev není. Manipulace je hlavním nástrojem některých lidí kolem nás. Manipulátoři, muži či ženy, se navenek tváří a chovají příjemně, ale jen proto, aby své oběti dostali do psychického područí.
Rozum nám káže co nejrychleji prchnout. Nashromáždila jsem mnoho výpovědí (duševně zdravých) osob, avšak zjistila jsem pravý opak - zamilovaná oběť se predátorovi podřizuje. Následky jsou vážné - ztráta sebevědomí a sebedůvěry, úzkost, rostoucí pocit viny, strach, nejistota ve společnosti, osamělost. Somaticky se taková situace projevuje poruchami spánku, nezvyklými fyzickými příznaky, každodenními nevolnostmi, depresemi, myšlenkami na sebevraždu apod.
Láska je slepá. Ale přijde den, kdy je třeba prohlédnout a probrat se.
Manipulátoři jednají stereotypně a v soužití s nimi budou oběti schopny jejich jednání předvídat. Scénář se nikdy nemění.

Více ...
Vložil: Messiah dne 12.1.2007| Bez komentářů | Přidej komentář | Poslat mailem
 1. kapitola - I.Láska a manipulace
Jak poznat manipulátora

Manipulátoři jsou mezi námi, a dokonce zaujímají prestižní místa na sociálním žebříčku. Činnost, které se věnují, z nich manipulátory nedělá.
Manipulátor je typ osobnosti, není to ten, kdo někdy užije taktiku manipulace. Jedná se o narcistickou osobnost, která je z psychiatrického hlediska patologická, ale četnější hlubší studie o ní chybí.
Je tedy zásadní rozdíl mezi být manipulátor a používat manipulaci.

Čím se manipulátor vyznačuje?
Jako všichni lidé mají i manipulátoři pozitivní vlastnosti, a právě proto je obtížné rychle a jednoznačně jejich osobnost odhalit. Svými slovy, činy a postoji neustále lidi ve svém okolí matou. Manipulátory charakterizuje třicet znaků. Pokud chcete vědět, zda máte co činit s manipulátorem, musíte zjistit, jestli odpovídá nejméně deseti charakteristickým znakům.
Manipulátor:

1. Navozuje u ostatních pocit viny a dovolává se přitom rodinných vztahů, přátelství, lásky, profesionální zodpovědnosti atd.

2. Dává druhým najevo, že nesmějí nikdy měnit názor, musí být dokonalí, všechno vědět a okamžitě reagovat na žádosti i otázky.

3. Využívá morálních zásad druhých k naplnění vlastních potřeb (zdvořilosti, lidskosti, solidarity, laskavosti, štědrosti, hodnocení "dobrá" nebo "špatná" matka apod.)

Manipulátor je mistrem v postupu zvaném "dvojitá vazba" (double bind). "Dvojitá vazba" je paradoxní komunikace, při níž jsou dvě navzájem si odporující zprávy vysloveny tak, že když vyhovíte jedné, neuposlechnete druhé. Ať uděláte cokoli, vždycky budete mít pocit, že za nic nestojíte.


Více ...
Vložil: Messiah dne 12.1.2007| Bez komentářů | Přidej komentář | Poslat mailem
 1. kapitola - II.Láska a manipulace

4. Zpochybňuje dobré vlastnosti, schopnosti a osobnost druhých, kritizuje a soudí je a hovoří o nich s despektem.

5. Závidí, dokonce i rodičům, příbuzným nebo partnerovi.

6. Lichotí, dává dárky nebo nečekaně prokazuje drobné úsluhy, aby se zalíbil.

7. Dokáže ze sebe dělat oběť, aby ho ostatní litovali (přehání závažnost nemoci, stěžuje si na nesnesitelné lidi ve svém okolí, na pracovní přetížení apod.)

8. Snaží se vykroutit ze zodpovědnosti a svaluje ji na druhé.

9. Nesděluje jasně své žádosti, potřeby, pocity a názory.

10. Obvykle odpovídá neurčitě.

11. Neomaleně mění téma uprostřed rozhovoru.

12. Vyhýbá se pracovním schůzkám a poradám, utíká z nich.

13. Nechává své vzkazy vyřizovat jinými lidmi nebo se uchyluje k nepřímému sdělení (místo osobního rozhovoru telefonuje, nechává písemné vzkazy)

14. Své žádosti zakrývá logickými důvody.

15. Hlásá lež, aby se dověděl pravdu, překrucuje a interpretuje výroky druhých.

16. Nesnáší kritiku a popírá zcela zřejmá fakta.

17. Skrytě vyhrožuje nebo otevřeně vydírá.

18. Zasívá nesvár, podněcuje podezíravost, rozděluje, aby mohl lépe panovat, a je schopen rozvrátit cizí manželství.

19. Mění názory, chování a pocity podle situací a osob, s nimiž je právě v kontaktu.

20. Lže.

Více ...
Vložil: Messiah dne 12.1.2007| Bez komentářů | Přidej komentář | Poslat mailem
 1. kapitola - III.Láska a manipulace

Manipulátorovi "vadí" lidé kolem něj, kteří si dobře rozumějí.

21. Sází na nedostatečné znalosti druhých a snaží se vyvolat dojem, že "má navrch".

22. Je egocentrický.

23. Jeho slovní projev zní logicky a koherentně, ale jeho postoje, činy a způsob života svědčí o pravém opaku.

24. Často až na poslední chvíli vysloví požadavky, dává pokyny a nutí druhé jednat.

25. Nedbá na práva, potřeby a přání druhých.

26. Nedbá na žádosti druhých (ačkoli tvrdí pravý opak).

27. V jeho přítomnosti se lidé cítí nepříjemně a nesvobodně.

28. Přiměje nás dělat věci, které bychom pravděpodobně o vlastní vůli nedělali.

29. Jde za svými cíli důsledně, ale na úkor druhých.

30. Lidé, kteří ho znají, o něm stále hovoří i v jeho nepřítomnosti.


Masky těchto lidí jsou leckdy mnohem příjemnější. Nejčastěji se vyskytují: sympatický, okouzlující, altruistický, vzdělaný, nesmělý, a nakonec ta, kterou lze rozpoznat nejsnadněji - diktátor (nepříjemná maska).

Více ...
Vložil: Messiah dne 12.1.2007| Bez komentářů | Přidej komentář | Poslat mailem
 1. kapitola - IV.Láska a manipulace

Uvědomují si své jednání a jeho důsledky?
Z mnoha pozorovaných příkladů vyplývá, že většina manipulátorů si je vědoma své moci a vlivu, který na druhé mají. Ale ne všichni si uvědomují, jak ničivé účinky má jejich chování a jednání na psychiku partnera nebo partnerky. Netuší, že kvůli nim někteří lidé nespí, pláčou, trpí úzkostí nebo přímo upadají do nemoci. Egocentrismus patří k jejich velkým handicapům. Brání jim totiž vžít se do druhých a opravdu je pochopit. Jejich život se řídí potřebou vytvářet o sobě pozitivní obraz a k tomu cíli jsou schopni využít jakýchkoli prostředků.

Když se narcismus spojí s perverzitou
Základní poruchou manipulátora (jemuž psychoanalytici říkají "perverzně narcistická osobnost") i osoby se zvráceným (perverzním) charakterem je patologický narcismus.
Rozlišení jednotlivých termínů:

 • "perverzně narcistická osobnost" (tu nazývám "manipulátor")
 • "osoba se zvráceným (perverzním) charakterem" (kterou nazývám "perverzní manipulátor")
 • skutečně perverzní (úchylná) osobnost (sexuální deviant)

U sexuálního devianta se v každodenním životě projevují pudy zaměřené k objemu deviace, jenž se stává jediným zdrojem sexuálního uspokojení.
Pojem "narcismus" - odborníci vznesli domněnku, že se jedná o tzv. charakterovou zvrácenost, která může, ale nemusí provázet sexuální deviaci. "Charakterová zvrácenost" je patologie, na niž se odvolávám při vyslovení termínu "perverzní manipulátor". Perverzitu lze definovat jako perverzní charakter nebo jednání, které má společné znaky s morálním sadismem a zvráceností.
Osoba se zvráceným charakterem je konfliktní a okolí ji špatně přijímá. Existenci a zájmy druhých popírá víc než "klasický" manipulátor, který uplatňuje různé strategie, aby se nestal obětí neskrývané averze okolí. Manipulátor jedná nenápadněji než perverzní manipulátor a okolí není vůči němu ostražité.
Perverzní manipulátor (jedinec se zvráceným charakterem) je neústupnější než manipulátor, který dokáže čekat a dbát na to, aby se sám jevil jako oběť a vyvolával soucit.
Člověk se zvráceným (perverzním) charakterem reaguje na frustrace prudce a přehnaně.
Otevřeně> si zahrává s emocemi druhého a s potěšením pozoruje ponížení své oběti. Radost z ovládání patří k perverzním pocitům.
Všeobecně uznávané hodnoty jsou narušené: autenticita, logika, koherence myšlení a jednání, touha po komunikaci, snaha o vytvoření harmonického vztahu...
Perverzní manipulátor nehledá klidné porozumění, ale snaží se druhé dráždit a popichovat.

 • Ničí, místo aby něco vytvářel.
 • Jeho myšlení není tvůrčí, ale strategické.
 • Nemá skutečné přátele, spíš hledá spojence.
 • Nemá pocity viny a jedná bez jakýchkoli skrupulí.
 • Nepochybuje, ale s jistotou tvrdí.
 • Megalomanie mu brání respektovat druhé a důvěřovat jim.


Baví ho vzbuzovat v druhých stud používáním syrových a vulgárních sexuálních výrazů.
Popírá generační rozdíly v sexuální sféře.
Perverzní manipulátor používá veškeré formy manipulace, ale intenzivněji a způsobem, který oběti více vnímají.
Další specifický termín je "perverzní pár" - oba partneři se účastní hry na udržování sadomasochistické rovnováhy; jedná se tu hlavně o perverzní sexuální aktivitu (kniha Nenávist k lásce, M.Murni a G.Stoll).

Více ...
Vložil: Messiah dne 12.1.2007| Bez komentářů | Přidej komentář | Poslat mailem
 2. kapitola - I.Láska a manipulace
Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají...
Je svádění manipulace?

Svádění je proces a současně fáze širšího postupu, který lze nazvat budování případného vztahu.
Fáze svádění má časový rozměr. U většiny lidí jde o důležitou věc - zalíbit se. Líbí-li se někdo tomu druhému od samého počátku, zvyšuje se tím možnost navázat milostný vztah. Je tedy naprosto v pořádku, že se tento dotyčný snaží v tom druhém vyvolat příznivý dojem.
Pokud nás někdo přitahuje, přirozeně se mu chceme jevit lepší. Tím chci říci, že se chceme ukázat "lepší", ale ne "jiní". Usilovná snaha ukázat se "jiný" za účelem svedení a radikální změna postojů a chování, jakmile se ten druhý "lapí", ukazuje nesporně na manipulaci.
Způsob svádění úzce souvisí s jazykem a s danou kulturou.
Při svádění se většinou lidé snaží působit přitažlivě, třeba jen zevnějškem. Ke hře patří ukazovat své přednosti, aby se člověk zalíbil. Hrát takovou hru je přirozené.
Naproti tomu manipulátor/ka sahá při svádění k prostředkům, které mu/jí nejsou vlastní. Svádí druhého tím, že mu zastírá svou pravou podstatu. Jeho cílem není milovat druhého a dávat, ale nalákat ho do pasti příjemným jednáním, pozornostmi, slovy a přitažlivými doplňky, které dávají tušit slibné, ba i ideální pokračování vztahu. Svádění založené na lži a obelhávání je tedy manipulace.

Klamná originalita
Žena se leckdy nechává okouzlit mužovou originalitou. Manipulátor má šarm, osobitost a troufá si. Mívá ve zvyku vyprávět svůj rodinný příběh.
Je neobyčejně schopný a vzdělaný!

Muž lpí na své nezávislosti
Manipulátorky jsou velmi trpělivé. Mají další vlastnosti, které se mužům nesporně libí - humor a toleranci. Dokážou také poskytnout iluzi, že ten, jehož si vyvolily, si uchová svobodu a nezávislost.
Mnoho lidí paradoxně štěstí nevěří. Když se někdy cítí dobře a šťastní, hned jim začne vrtat v hlavě pochybnost, že "to stejně dlouho nevydrží". Většinou jde o hluboce zakořeněný pocit související s nepravdivým přesvědčením, "že si nezasluhujeme být šťastní".

Žena své city relativizuje
Vztah s mužem manipulátorem není na počátku idylický. Ženy cítí, že "něco nehraje", ale nedbají na intuici, která jim velí důkladně si všechno rozmyslet.

Bezpečí především!
Mnoho žen pociťuje "potřebu" bezpečí. Jde o citové bezpečí stejně jako o zabezpečení materiální a finanční.
Jestliže se muž vzhledem ke svému postavení a příjmům zdá schopný takové bezpečí zajistit, mnohé ženy to upokojí. Peníze nejsou všechno, ale pokud hrozí rozchod, ovlivňují rozhodování, zda se rozejít, nebo ne.

Je na něm něco divného
Společným jmenovatelem všech svědectví, která jsem získala od mladších žen, je nedefinovatelný pocit, že "něco od samého počátku nehraje".

Počáteční rozporuplné pocity
Někdy je prvním dojmem spíš antipatie a odpor.

Více ...
Vložil: Messiah dne 12.1.2007| Bez komentářů | Přidej komentář | Poslat mailem
 2. kapitola - II.Láska a manipulace

Váha vžitých představ a přesvědčení
Mnohé ženy jen těžko samy zvládají každodenní starosti a obávají se, že se na ně okolí jako na svobodné špatně dívá. Proto vstoupí do vztahu, který není založen na lásce. Zásady typu "žena nemá zůstat bez muže" nebo "dítě má mít otce" je mnohdy doženou k rozhodnutí, které ve skutečnosti nevychází z toho, co samy chtějí.
První stadium vztahu s manipulátorem:

1. Milostný vztah ženy a manipulátora se zřejmě liší od milostného vztahu muže a manipulátorky.

2. Muž zřejmě víc trvá na své nezávislosti, zatímco žena citlivěji vnímá mínění okolí, a tím se stává závislejší.

3. Nic nenasvědčuje tomu, že se vztah jednou zvrátí v pravé peklo. Fáze svádění leckdy trvá i několik let až do chvíle, kdy dojde k nějakému konkrétními závaznému korku (svatba, dítě, sestěhování do jednoho bytu...)

4. Takřka všichni, kdo se stali obětí manipulátora nebo perverzního manipulátora, intuitivně cítili: "Věděl/a jsem, že něco nehraje, ale nevěděl/a jsem, o co se jedná."

5. Muž manipulátor mnohdy vystupuje jako milá a přívětivý člověk. Někdy však vzbudil v partnerce zcela opačný dojem, který vede spíš k odporu. Ten však dlouho netrvá!

* Co dělat
Máte-li silný pocit, ženěco nehraje na druhém nebo ve vašem vztahu s ním (s ní), vyčkávejte, pozorujte a uvažujte. Volte si partnera bez ohledu na vnější tlaky a materiální hlediska.
Není-li možné dospět k žádnému pokroku a proměně vzájemných vztahů, je třeba umět včas odejít.

Více ...
Vložil: Messiah dne 12.1.2007| Bez komentářů | Přidej komentář | Poslat mailem
 3. kapitola - I.Láska a manipulace
Když se něco začne, nemá se od toho utíkat!


Oběti manipulátorů ukazují, že se princovo či princeznino chování radikálně změní, jakmile se mezi partnery vytvoří nějaká pevná vazba. K tomu dochází např.:

 • svatbou
 • těhotenstvím nebo narozením prvního dítěte
 • soužitím pod jednou střechou
 • koupí společného bytu

Teď, když jsme se vzali...
Pro manipulátora/ku představuje svatba jen předěl - konec procesu svádění a začátek druhé části fáze ovládnutí druhého.

Na scénu vstupuje spasitel
Manipulátor dokáže zaujmout pozici oběti. Dovolává se našeho soucitu. Vyjadřuje svou touhu po lásce a podpoře. Vyžaduje od nás nezměrnou trpělivost...
Přílišná láska je citová porucha, projevuje se přehnanou starostlivostí, oddaností, pozorností k druhému, ale současně i zanedbáváním a popíráním vlastních potřeb. Pokud se plně soustředíme na druhého a činíme z něho smysl vlastního života, svou každodenní životní náplň, vlastně na něho dotíráme, jsme mu stále v patách a vnucujeme se mu do života (Josette Stanké - Pouta lásky).
Svatba se odkládá na neurčito
Jedním z rysů systematicky manipulujícího typu osobnosti je vrtkavost a nestálost. Manipulátoři nikdy nepřipustí, že názor změnili. Bez váhání druhého obviní, že si vymýšlí verzi, o níž nemají ani ponětí.

Přes varovné signály vztah trvá dál
Příznačné pro jedince s manipulativním jednáním je, že lže. Nic nepřizná, popírá zcela zřejmá fakta, v hovoru uhýbá, překrucuje situaci, kterou partner prožívá jinak. Osoba s manipulativním chováním rozehrává totiž několik vztahů současně a jejím cílem je nikde neprohrát. Nechce ztratit svou kořist ani obraz, který si o ní lidé vytvoří. Pokud partner zapochybuje o její věrnosti, vzbouří se, řekne mu, že je blázen, a ještě ho obviní z podvádění.

Narození dítěte
Narozením prvního dítěte počatého s manipulátorem se pouto posílí ještě více než svatbou.

* Co dělat?
Možnost opravdového dialogu s člověkem, který staví na lži, je planou nadějí. Zkuste to a uvidíte. Důvěřujte vlastnímu pozorování a všímejte si podivných skutečností, které vás trápí... Naučte se vidět rozpory mezi slovy osoby užívající manipulace a jejími činy.

Více ...
Vložil: Messiah dne 12.1.2007| Bez komentářů | Přidej komentář | Poslat mailem
 4. kapitola - I.Láska a manipulace
Život ve dvou neboli počátek osamění
Kritizuje lidi ve vašem okolí


Ve snaze lépe využít své moci se osoba s manipulativním jednáním pokouší postupně a nenápadně odstranit z okolí svého partnera každého člověka, který by ji mohl ohrožovat, tedy vytvářet protiváhu její moci.
Zamlčování skutečnosti však v sobě člověk jen posiluje pocit, že by mu ostatní nevěřili a že by nic nepochopili.
Manipulátor odstraní lidi z našeho okolí a potom prohlásí, že se o nás nikdo nezajímá.
Chová se k nim nepříjemně:

 • kritizuje je
 • tvrdošíjně jim odporuje
 • uvádí je do trapných situací
 • mlčí
 • tváří se, že ho žádná námět hovoru nezajímá
 • dává najevo netrpělivost
 • odchází
 • nutí partnera odejít dříve, než bylo domluveno
 • je-li pozván na večeři, přichází vždycky pozdě


Na druhé straně se mnohdy projevuje jako usměvavý a milý společník, jakmile se mu naskytne příležitost, aby vzbudil obdiv.

Očerňuje svého partnera, aniž ten to tuší
Manipulující osoba je schopna předkládat svému okolí žalostný obraz o svém partnerovi. Takovým způsobem ho nepřímo snižuje a současně přispívá k tomu, že se mu ostatní odcizují. Přitom se staví do pozice oběti, aby v ostatních vyvolala soucit.
Manipulátoři jsou nesporně jedinci, kteří neblaze ovlivňují naše psychické i fyzické zdraví. Většina těch, které nazývám perverzní manipulátoři, si své jednání naprosto jasně uvědomuje. Krutě partnera ničí a stále "testují", co vydrží.
Všichni manipulátoři nejsou perverzní nebo sadističtí. Asi 20% manipulátorů je skutečně perverzních (statistiku je potřeba upřesnit).
Nad perverzním manipulátorem nelze zvítězit.
Zpočátku se partner většinou chová a mluví tak, jak od něho očekáváme. Ale jak čas plyne, jeho jednání a chování se nám zdá stále podivnější, protože už nemá nic společného s tím, jak se choval a jednal na počátku. Jeho sebejistota mate. Často mění vnímání společně prožívané reality.

Okouzlí rodinu partnera a pak ji kritizuje
Osoba s manipulativním chováním zpočátku napíná všechny síly, aby si členy rodiny svého partnera získala. je samá zdvořilost a poklona, nešetří dary. Členové rodiny jsou manipulátorovi příznivě nakloněni, a proto se jim jeho partner nerad svěřuje. To ho však ještě víc uzavírá do izolace. Stud je zřejmě nejnebezpečnější pocit, protože ho vždycky provází strach ze zavržení. Strach, že nás ti, které máme rádi, nebo dokonce celé okolí zavrhne. Na rozdíl od pocitu viny stud tak vědomý není a v souvislosti s ním se vynořuje choulostivá otázka vlastní hodnoty. Vyvolává niterný pocit neúnosné a nevýslovné prohry.
Manipulátor snižuje význam, který přikládáte nějakému vztahu.
Někteří členové rodiny však kouzlu osobnosti manipulátora nepodlehnou. Okamžitě mají negativní dojem - vycítí, že je na ní něco divného. Zůstávají ve střehu. To vysvětluje, proč je manipulátor nenávidí.

Více ...
Vložil: Messiah dne 12.1.2007| Bez komentářů | Přidej komentář | Poslat mailem
 4. kapitola - II.Láska a manipulace

Izoluje partnera od ostatních
Žena manipulátorka: Zůstaň po práci se mnou!

Žena s manipulativním způsobem chování partnera nežádá, aby zanechal práce, alespoň jsem na to ve své praxi nikdy nenarazila. Zato ho však připoutá doma o každém víkendu pod záminkou nutných domácích prací a oprav.
Jde o systém myšlení vyžadující, že "veškerý volný čas se musí věnovat druhému".
Ani jeden z partnerů se nerozvíjí mimo partnerský vztah, i když se lze domnívat, že skutečný dlouhodobý osobní rozvoj je za těchto podmínek možný.
Nebezpečnější je jiné podobné schéma: "Když se mají dva rádi, musí cítit potřebu být stále spolu; pokud ne, tak to není opravdová láska."
Manipulátorka odmítá vyslechnout partnerovy názory. Mluví o tom, co by měl pociťovat. Vyhrožuje, ale přitom na sebe nebere odpovědnost za případné rozhodnutí.

Muž manipulátor: Přestaň pracovat!
Muž s manipulativním typem jednání kromě toho, že stále kritizuje lidi v okolí, hned se k nim chová mile, hned zas nepříjemně, snaží se přinutit partnerku, aby zanechala zaměstnání.
Pracovní prostředí jí totiž poskytuje příležitost, aby:

 • projevila své schopnosti
 • uplatnila své znalosti
 • rozvíjela své kvality
 • dosáhla uznání svého nadání
 • se setkávala s dalšími ženami a muži
 • navazovala hlubší vztahy


Některé ženy mohou mít solidní sebedůvěru, a přece ji ztratí, než uplyne jediný rok. Dochází ke značným psychickým i somatickým poškozením. Pochybnosti o sobě zapustí v nitru partnerky manipulátora hluboké kořeny, pokud je přátelé, kolegové a chápaví členové její rodiny neuvedou na pravou míru.
Osoba s manipulativním jednáním nerada vidí jakoukoli sílu která by působila proti jejímu tlaku. Muž manipulátor partnerku může přimět, aby odešla ze zaměstnání.
Manžel manipulátor těchto závislých žen si osobuje právo kontrolovat veškeré výdaje. Finanční nesamostatnost představuje značnou překážku v emancipaci ženy.

Více ...
Vložil: Messiah dne 12.1.2007| Bez komentářů | Přidej komentář | Poslat mailem
 Články 110 z 26 [Dalších 16 >>] 
Technická podpora: na této adrese. (C) 1999-2011 Rodina Online, všechna práva vyhrazena.