| Přihlásit se | Nová registrace
tisk-hlavicka

Diskuze : Záliby : Historie

13.12.2016 9:03:40 Monty

Tradiční rodina - povinná literatura pro všechny její vyznavače

Nakladatelství Karolinum letos vydalo knihu Mileny Lenderové "K hříchu i modlitbě", která v prvním vydání vyšla v roce 1999 a po léta byla jen těžko dostupná.
Vřele ji doporučuji všem, zejména pak těm, co si idealizují "tradiční rodinu" a mají pocit, že by se jim v takové rodině moc líbilo. Kniha je věnována životu ženy v 19. století a věnuje se převážně ženám ze středostavovských rodin.
Dovolím si z ní pár citací:

Mezi základní zásady patřila bezmezná úcta k otci, neomezenému vládci domu. V biblickém "Cti otce svého a matku svou" měla větší váhu první polovina přikázání, a to bez ohledu na sociální prostředí. Otce se často bály jak šlechtické, tak dělnické děti. Tento až kultovní respekt přetrval hluboko do 20. století. Matky zpravidla nepotřebovaly trestat, stačila pohrůžka: "Počkej, večer to povím otci!" Při společném jídle sedávala hlava rodiny v čele stolu, jídlo, nejlepší kousky, byly otci podávány jako prvnímu. Pak přišli na řadu synové, dcery, teprve potom matka, případně služebnictvo a čeládka. Otec rozhodoval o všem, zastupoval rodinu navenek, doma vládl přísně, snad i krutě.
...
U našich předků platilo, že i při harmonickém vztahu v rodině založené na pokrevních vztazích byl tělesný trest považován za blahodárný prostředek zajišťující budoucí mravní bezúhonnost dítěte. "Metla vyhání děti z pekla," znělo oblíbené rčení našich předků. Hlásil se k němu i milující otec K. H. Borovský. ... "...neškodí nikdy dětem raději více přísnosti," psal své švagrové 6. prosince 1854, "jen když přitom vidějí lásku, že je člověk netejrá ze zlosti, jan jako by z toho vyražení měl. Tak kupř. u nás jen ode mne dostane Zdenka bití, když je toho potřeba (ale moje pravidlo je: málokdy, nikdy ve zlosti, ale zato vždy do krve, aby déle držela paměť), ona ale přece proto mne má ráda tak jako Julii, ba skoro víc."
...
V 18. století definoval anglický esejista Richard Steele ženu těmito slovy: "Žena je dcera, sestra, družka a matka, pouhý přívěsek lidské rasy." Vůbec nepřeháněl. Po dlouhá staletí hledala žena i dívka opodstatnění své existence vždy ve vztahu k muži. Byla něčí dcerou, sestrou, manželkou, matkou. Sama nemohla skoro nic: volně nakládat s majetkem, rozhodovat o dětech, které přivedla na svět, ani volit své zástupce, když společnost konečně prosadila ústavní režim. Celé věky zůstávala nesamostatnou, nesvéprávnou bytostí. Do sňatku za ni odpovídal otec nebo poručník, pak manžel. Tuto staletími utvrzenou normu smetla až první světová válka.
...
Podle představ lékařů i veřejnosti byla žena po celý svůj život v podstatě nemocná. Její bytí plynulo mezi menstruací, těhotenstvím a porody, mezi pubertou a menopauzou. ... Slabost směla dávat najevo jen žena přiměřeně zámožná. Chudé se na její zdravotní stav a potíže nikdo neptal: její výkonnost musela zůstat stejná při menstruaci, těhotenství, šestinedělí, kojení i nemoci. Z každodenní dřiny ji vysvobodila až smrt.
Názoru o trvale nemocné ženě nasvědčovala i ženská úmrtnost, ještě v 19. století vyšší než mužská. Nebyla však důsledkem "přirozené slabosti" ženského organismu, jak vysvětlovala dobová medicína, ale skutečnosti, že dívka byla od narození (neboť byla méně vítaná než chlapec) po zdravotní stránce vědomě zanedbávána. Panovala totiž zakořeněná představa, že dobře vychovaná dívka se drží doma, a pokud se nepodílí na pracích v domácnosti, sedí sehnutá nad ruční prací, v lepším případě nad knihou či klavírem. Důsledkem této jednotvárné činnosti bývala bledost, ochablé svalstvo, nechutenství a častá bolest hlavy; migréna platila za typicky ženskou nemoc stejně jako hysterie, dlouho považovaná za onemocnění špatně fungující či "nevyužité" dělohy.
...
Přímé fyzické zapojení ženy v domácnosti záleželo na sociálním postavení rodiny. ... Nicméně cti dbalé hospodyně nenechávaly služebné - obzvláště šlo-li o mladé nezkušené dívky, a ty tvořily většinu, ve službě setrvaly, dokud si nenašetřily na věno - při práci samotné. Proto i žena z dobře situované rodiny měšťanské či venkovské byla zaměstnána od časných ranních hodin do pozdních večerních hodin. Dohlížela na služebnictvo, na děti, organizovala a účastnila se práce v kuchyni, nakupovala, někdy pracovala či dozírala na práci na zahradě, starala se o oblečení, o jeho zhotovování i údržbu. Kromě toho měla vlídně a láskyplně přijmout muže vracejícího se z práce, vyslechnout jeho stesky, ale nezatěžovat ho svými. Dětem měla být morálním příkladem a služebnictvu laskavou, ale přísnou paní. Její pracovní doba byla vždy delší než pracovní doba muže.
...
K úklidu byly přidržovány už docela malé dívenky. Julie Purkyňová píše 11. června 1832 z Vratislavi svému manželovi do Kladska, kde byl na zotavené: "Hned po Tvém odjezdu jsem se dala pilně do úklidu. Když se děti probudily, velmi se divily, že jsou ve velkém pokoji, zvláště Rozárka. Při čištění oken myla své stolečky a lavičku a těšilo mne, že vše konala tak pořádně. Hanička ovšem dělala vše po ní, umáčela se však..." Rozárce byly tři, Haničce dva roky.

Idyla, že?
Kolik z vás by měnilo? ~;)
Odpovědět
Průběh diskuze (533 názorů)
Téma: Tradiční rodina - povinná literatura pro... Monty 13.12.2016 9:3
*Re: Tradiční rodina - povinná literatu... Ropucha + 2 ropušata 13.12.2016 9:11
**Re: Tradiční rodina - povinná litera... Monty 13.12.2016 9:16
**Re: Tradiční rodina - povinná litera... Kopřiva Dvoudomá 13.12.2016 9:18
***Re: Tradiční rodina - povinná lite... Ropucha + 2 ropušata 13.12.2016 9:29
****Re: Tradiční rodina - povinná li... Kopřiva Dvoudomá 13.12.2016 9:33
*****Re: Tradiční rodina - povinná ... Ropucha + 2 ropušata 13.12.2016 9:42
******Re: Tradiční rodina - povinn... Kopřiva Dvoudomá 13.12.2016 9:46
*******Re: Tradiční rodina - povi... .libik 13.12.2016 9:53
*******Re: Tradiční rodina - povi... Ropucha + 2 ropušata 13.12.2016 10:0
********Re: Tradiční rodina - po... Kopřiva Dvoudomá 13.12.2016 10:2
*********Re: Tradiční rodina - ... .libik 13.12.2016 10:11
**********Re: Tradiční rodina ... Monty 13.12.2016 10:16
***********Re: Tradiční rodin... .libik 13.12.2016 10:20
************Re: Tradiční rod... Alraune 13.12.2016 10:23
*************Re: Tradiční r... .libik 13.12.2016 10:25
**************Re: Tradiční... Alraune 13.12.2016 10:28
***************Re: Tradič... .libik 13.12.2016 10:30
****************Re: Trad... Alraune 13.12.2016 10:30
************Re: Tradiční rod... Z+2 13.12.2016 10:28
*************Re: Tradiční r... .libik 13.12.2016 10:29
***********Re: Tradiční rodin... Kopřiva Dvoudomá 13.12.2016 10:21
***********Re: Tradiční rodin... 77kraska 13.12.2016 10:44
************Re: Tradiční rod... Analfabeta 13.12.2016 13:1
********Re: Tradiční rodina - po... Monty 13.12.2016 10:2
*********Re: Tradiční rodina - ... Ropucha + 2 ropušata 13.12.2016 10:12
*********Re: Tradiční rodina - ... Kaipa 13.12.2016 14:59
**********Re: Tradiční rodina ... Monty 13.12.2016 15:2
***********Re: Tradiční rodin... Kaipa 13.12.2016 15:6
************Re: Tradiční rod... Monty 13.12.2016 15:11
*************Re: Tradiční r... ...neviditelná... 13.12.2016 15:13
**************Re: Tradiční... Monty 13.12.2016 15:14
***************Re: Tradič... ...neviditelná... 13.12.2016 15:16
***************Re: Tradič... Z+2 13.12.2016 15:16
****************Re: Trad... Martina, 3 synové 13.12.2016 15:20
****************Re: Trad... Monty 13.12.2016 15:24
*****************Re: Tr... aky 13.12.2016 15:36
******************Re: T... Rodinová 13.12.2016 15:39
*******************Re: T... aky 13.12.2016 15:45
********************Re: T... Martina, 3 synové 13.12.2016 15:48
*********************Re: T... Rodinová 13.12.2016 15:51
**********************Re: T... Martina, 3 synové 13.12.2016 15:53
***********************Re: T... Rodinová 13.12.2016 15:55
************************Re: T... Martina, 3 synové 13.12.2016 16:2
*************************Re: T... Rodinová 13.12.2016 16:6
********************Re: T... Rodinová 13.12.2016 15:50
*********************Re: T... aky 13.12.2016 15:58
**********************Re: T... Rodinová 13.12.2016 16:5
***********************Re: T... aky 13.12.2016 17:35
*****************Re: Tr... Grainne 13.12.2016 15:38
******************Re: T... Monty 13.12.2016 15:40
*******************Re: T... Grainne 13.12.2016 15:47
********************Re: T... Z+2 13.12.2016 15:50
*********************Re: T... Martina, 3 synové 13.12.2016 15:52
********************Re: T... Alraune 13.12.2016 16:31
*********************Re: T... Grainne 13.12.2016 17:23
*******************Re: T... Z+2 13.12.2016 15:48
***************Re: Tradič... Pruhovaná 13.12.2016 16:50
****************Re: Trad... Monty 13.12.2016 17:47
**********Re: Tradiční rodina ... Lexi. 13.12.2016 20:17
********Re: Tradiční rodina - po... Eudo 13.12.2016 10:31
*********Re: Tradiční rodina - ... .libik 13.12.2016 10:36
**********Re: Tradiční rodina ... Alraune 13.12.2016 10:42
**********Re: Tradiční rodina ... Eudo 13.12.2016 12:22
**Re: Tradiční rodina - povinná litera... Kopřiva Dvoudomá 13.12.2016 9:20
**Re: Tradiční rodina - povinná litera... Monty 13.12.2016 9:23
***Re: Tradiční rodina - povinná lite... .libik 13.12.2016 9:25
***Re: Tradiční rodina - povinná lite... Analfabeta 13.12.2016 13:6
**Re: Tradiční rodina - povinná litera... Manka+Cipísek 13.12.2016 9:26
***Re: Tradiční rodina - povinná lite... Ropucha + 2 ropušata 13.12.2016 9:33
****Re: Tradiční rodina - povinná li... D.. 13.12.2016 9:39
****Re: Tradiční rodina - povinná li... Dana 13.12.2016 13:59
**Re: Tradiční rodina - povinná litera... Ostia 13.12.2016 15:0
*Re: Tradiční rodina - povinná literatu... .libik 13.12.2016 9:18
**Re: Tradiční rodina - povinná litera... Monty 13.12.2016 9:23
***Re: Tradiční rodina - povinná lite... .libik 13.12.2016 9:27
****Re: Tradiční rodina - povinná li... Monty 13.12.2016 9:29
****Re: Tradiční rodina - povinná li... Monty 13.12.2016 9:33
*****Re: Tradiční rodina - povinná ... .libik 13.12.2016 9:37
******Re: Tradiční rodina - povinn... Monty 13.12.2016 9:39
*******Re: Tradiční rodina - povi... .libik 13.12.2016 9:49
********Re: Tradiční rodina - po... Monty 13.12.2016 9:52
*********Re: Tradiční rodina - ... .libik 13.12.2016 9:55
**********Re: Tradiční rodina ... Kopřiva Dvoudomá 13.12.2016 10:0
**Re: Tradiční rodina - povinná litera... Kopřiva Dvoudomá 13.12.2016 9:27
***Re: Tradiční rodina - povinná lite... Monty 13.12.2016 9:30
***Re: Tradiční rodina - povinná lite... Manka+Cipísek 13.12.2016 9:32
***Re: Tradiční rodina - povinná lite... .libik 13.12.2016 9:34
****Re: Tradiční rodina - povinná li... Kopřiva Dvoudomá 13.12.2016 9:37
*****Re: Tradiční rodina - povinná ... madelaine 13.12.2016 9:58
****Re: Tradiční rodina - povinná li... Monty 13.12.2016 9:37
*****Re: Tradiční rodina - povinná ... D.. 13.12.2016 9:43
*****Re: Tradiční rodina - povinná ... Monty 13.12.2016 9:48
******Re: Tradiční rodina - povinn... kambala pláááckááá 13.12.2016 9:53
*******Re: Tradiční rodina - povi... Analfabeta 13.12.2016 13:16
*****Re: Tradiční rodina - povinná ... AdrianaP 13.12.2016 9:51
******Re: Tradiční rodina - povinn... ...neviditelná... 13.12.2016 14:9
*******Re: Tradiční rodina - povi... Slonisko 13.12.2016 14:13
********Re: Tradiční rodina - po... AdrianaP 13.12.2016 15:41
****Re: Tradiční rodina - povinná li... Taodvedle 13.12.2016 10:29
*****Re: Tradiční rodina - povinná ... .libik 13.12.2016 10:31
******Re: Tradiční rodina - povinn... -Commer- 13.12.2016 10:36
*******Re: Tradiční rodina - povi... Kafe 13.12.2016 10:39
********Re: Tradiční rodina - po... Kafe 13.12.2016 10:41
*********Re: Tradiční rodina - ... Alraune 13.12.2016 10:44
**********Re: Tradiční rodina ... Z+2 13.12.2016 10:48
********Re: Tradiční rodina - po... -Commer- 13.12.2016 10:42
*****Re: Tradiční rodina - povinná ... Eudo 13.12.2016 10:33
******Re: Tradiční rodina - povinn... .libik 13.12.2016 10:42
***Re: Tradiční rodina - povinná lite... kambala pláááckááá 13.12.2016 9:35
****Re: Tradiční rodina - povinná li... ...neviditelná... 13.12.2016 14:12
**Re: Tradiční rodina - povinná litera... Monty 13.12.2016 9:28
***Re: Tradiční rodina - povinná lite... margotka78 alias shit-roller 13.12.2016 9:47
***Re: Tradiční rodina - povinná lite... P.T. Cruiser 13.12.2016 9:48
**Re: Tradiční rodina - povinná litera... Alraune 13.12.2016 10:18
*Re: Tradiční rodina - povinná literatu... Rodinová 13.12.2016 9:44
**Re: Tradiční rodina - povinná litera... ...neviditelná... 13.12.2016 9:52
*Re: Tradiční rodina - povinná literatu... pevalo 13.12.2016 9:46
*Re: Tradiční rodina - povinná literatu... ...neviditelná... 13.12.2016 9:46
**Re: Tradiční rodina - povinná litera... Kopřiva Dvoudomá 13.12.2016 9:52
***Re: Tradiční rodina - povinná lite... ...neviditelná... 13.12.2016 9:58
***Re: Tradiční rodina - povinná lite... D.. 13.12.2016 10:3
****Re: Tradiční rodina - povinná li... Kopřiva Dvoudomá 13.12.2016 10:4
*****Re: Tradiční rodina - povinná ... Monty 13.12.2016 10:6
*****Re: Tradiční rodina - povinná ... .libik 13.12.2016 10:15
*****Re: Tradiční rodina - povinná ... Ruth 13.12.2016 10:15
****Re: Tradiční rodina - povinná li... kambala pláááckááá 13.12.2016 10:5
*****Re: Tradiční rodina - povinná ... Monty 13.12.2016 10:7
****Re: Tradiční rodina - povinná li... Půlka psa 13.12.2016 19:26
****Re: Tradiční rodina - povinná li... Kudla2 14.12.2016 9:43
****Re: Tradiční rodina - povinná li... Alraune 14.12.2016 9:50
*****Re: Tradiční rodina - povinná ... Kudla2 14.12.2016 10:2
*Re: Tradiční rodina - povinná literatu... ...neviditelná... 13.12.2016 10:1
*Re: Tradiční rodina - povinná literatu... arsiela, 13.12.2016 10:7
*Re: Tradiční rodina - povinná literatu... aky 13.12.2016 10:9
*Re: Tradiční rodina - povinná literatu... Z+2 13.12.2016 10:12
**Re: Tradiční rodina - povinná litera... D.. 13.12.2016 10:15
**Re: Tradiční rodina - povinná litera... Alraune 13.12.2016 10:21
**Re: Tradiční rodina - povinná litera... ...neviditelná... 13.12.2016 10:42
***Re: Tradiční rodina - povinná lite... -Commer- 13.12.2016 10:44
****Re: Tradiční rodina - povinná li... ...neviditelná... 13.12.2016 10:48
***Re: Tradiční rodina - povinná lite... Konzerva 20.1.2017 13:39
**Re: Tradiční rodina - povinná litera... Analfabeta 13.12.2016 22:45
***Re: Tradiční rodina - povinná lite... Kudla2 14.12.2016 9:13
*Re: Tradiční rodina - povinná literatu... Kafe 13.12.2016 10:13
*Re: Tradiční rodina - povinná literatu... Kafe 13.12.2016 10:17
**Re: Tradiční rodina - povinná litera... Monty 13.12.2016 10:17
***Re: Tradiční rodina - povinná lite... Kafe 13.12.2016 10:21
****Re: Tradiční rodina - povinná li... Monty 13.12.2016 10:25
***Re: Tradiční rodina - povinná lite... .libik 13.12.2016 10:22
****Re: Tradiční rodina - povinná li... Alraune 13.12.2016 10:24
*****Re: Tradiční rodina - povinná ... .libik 13.12.2016 10:26
****Re: Tradiční rodina - povinná li... Monty 13.12.2016 10:30
*****Re: Tradiční rodina - povinná ... Alraune 13.12.2016 10:32
******Re: Tradiční rodina - povinn... Monty 13.12.2016 10:35
*****Re: Tradiční rodina - povinná ... Kafe 13.12.2016 10:35
*****Re: Tradiční rodina - povinná ... .libik 13.12.2016 10:37
**Re: Tradiční rodina - povinná litera... -Commer- 13.12.2016 10:32
**Re: Tradiční rodina - povinná litera... Ropucha + 2 ropušata 13.12.2016 10:36
***Re: Tradiční rodina - povinná lite... -Commer- 13.12.2016 10:38
***Re: Tradiční rodina - povinná lite... -Commer- 13.12.2016 10:40
****Re: Tradiční rodina - povinná li... Kafe 13.12.2016 10:43
*****Re: Tradiční rodina - povinná ... Alraune 13.12.2016 10:45
******Re: Tradiční rodina - povinn... Kafe 13.12.2016 10:48
*******Re: Tradiční rodina - povi... -Commer- 13.12.2016 10:51
*******Re: Tradiční rodina - povi... Alraune 13.12.2016 10:55
*******Re: Tradiční rodina - povi... Cimbur 13.12.2016 11:7
********Re: Tradiční rodina - po... -Commer- 13.12.2016 11:8
*********Re: Tradiční rodina - ... Cimbur 13.12.2016 11:10
******Re: Tradiční rodina - povinn... .libik 13.12.2016 10:50
*****Re: Tradiční rodina - povinná ... -Commer- 13.12.2016 10:47
****Re: Tradiční rodina - povinná li... Z+2 13.12.2016 10:44
*****Re: Tradiční rodina - povinná ... -Commer- 13.12.2016 10:49
******Re: Tradiční rodina - povinn... ...neviditelná... 13.12.2016 10:51
*******Re: Tradiční rodina - povi... -Commer- 13.12.2016 10:53
********Re: Tradiční rodina - po... ...neviditelná... 13.12.2016 10:56
*********Re: Tradiční rodina - ... -Commer- 13.12.2016 10:59
**********Re: Tradiční rodina ... ...neviditelná... 13.12.2016 11:2
***********Re: Tradiční rodin... -Commer- 13.12.2016 11:6
************Re: Tradiční rod... .libik 13.12.2016 11:7
*************Re: Tradiční r... -Commer- 13.12.2016 11:11
*************Re: Tradiční r... -Commer- 13.12.2016 11:14
**************Re: Tradiční... .libik 13.12.2016 11:16
***************Re: Tradič... -Commer- 13.12.2016 11:18
*********Re: Tradiční rodina - ... Alraune 13.12.2016 11:3
*******Re: Tradiční rodina - povi... Alraune 13.12.2016 10:55
*******Re: Tradiční rodina - povi... Z+2 13.12.2016 10:56
********Re: Tradiční rodina - po... ...neviditelná... 13.12.2016 10:57
*********Re: Tradiční rodina - ... .libik 13.12.2016 11:0
**********Re: Tradiční rodina ... ...neviditelná... 13.12.2016 11:4
********Re: Tradiční rodina - po... .libik 13.12.2016 10:58
*********Re: Tradiční rodina - ... Z+2 13.12.2016 10:59
********Re: Tradiční rodina - po... madelaine 13.12.2016 11:1
******Re: Tradiční rodina - povinn... .libik 13.12.2016 10:53
*Re: Tradiční rodina - povinná literatu... -Commer- 13.12.2016 10:28
*Re: Tradiční rodina - povinná literatu... Kafe 13.12.2016 10:32
**Re: Tradiční rodina - povinná litera... Alraune 13.12.2016 10:40
*Re: Tradiční rodina - povinná literatu... 77kraska 13.12.2016 10:40
*Re: Tradiční rodina - povinná literatu... Monty 13.12.2016 10:59
**Re: Tradiční rodina - povinná litera... .libik 13.12.2016 11:1
**Re: Tradiční rodina - povinná litera... Grainne 13.12.2016 11:4
***Re: Tradiční rodina - povinná lite... Alraune 13.12.2016 11:5
***Re: Tradiční rodina - povinná lite... Monty 13.12.2016 11:9
****Re: Tradiční rodina - povinná li... Grainne 13.12.2016 11:17
*Re: Tradiční rodina - povinná literatu... Grainne 13.12.2016 11:0
**Re: Tradiční rodina - povinná litera... -Commer- 13.12.2016 11:4
***Re: Tradiční rodina - povinná lite... Alraune 13.12.2016 11:8
****Re: Tradiční rodina - povinná li... Grainne 13.12.2016 11:14
*****Re: Tradiční rodina - povinná ... Alraune 13.12.2016 11:16
******Re: Tradiční rodina - povinn... Grainne 13.12.2016 11:21
*******Re: Tradiční rodina - povi... Alraune 13.12.2016 11:24
*****Re: Tradiční rodina - povinná ... -Commer- 13.12.2016 11:16
***Re: Tradiční rodina - povinná lite... Grainne 13.12.2016 11:9
****Re: Tradiční rodina - povinná li... Alraune 13.12.2016 11:13
****Re: Tradiční rodina - povinná li... -Commer- 13.12.2016 11:13
*****Re: Tradiční rodina - povinná ... Alraune 13.12.2016 11:18
******Re: Tradiční rodina - povinn... -Commer- 13.12.2016 11:21
*******Re: Tradiční rodina - povi... Alraune 13.12.2016 11:25
********Re: Tradiční rodina - po... -Commer- 13.12.2016 11:28
*********Re: Tradiční rodina - ... kambala pláááckááá 13.12.2016 11:41
**********Re: Tradiční rodina ... kambala pláááckááá 13.12.2016 11:45
***********Re: Tradiční rodin... aky 13.12.2016 11:52
***********Re: Tradiční rodin... kambala pláááckááá 13.12.2016 11:57
************Re: Tradiční rod... .libik 13.12.2016 11:59
*************Re: Tradiční r... kambala pláááckááá 13.12.2016 12:3
**************Re: Tradiční... .libik 13.12.2016 12:9
***************Re: Tradič... kambala pláááckááá 13.12.2016 12:12
****************Re: Trad... .libik 13.12.2016 12:14
*************Re: Tradiční r... AdrianaP 13.12.2016 12:4
*************Re: Tradiční r... aky 13.12.2016 12:7
**************Re: Tradiční... .libik 13.12.2016 12:13
*************Re: Tradiční r... Inka. 13.12.2016 12:24
*************Re: Tradiční r... -Commer- 13.12.2016 13:15
********Re: Tradiční rodina - po... kambala pláááckááá 13.12.2016 11:37
********Re: Tradiční rodina - po... .libik 13.12.2016 11:39
******Re: Tradiční rodina - povinn... pevalo 13.12.2016 11:28
*******Re: Tradiční rodina - povi... -Commer- 13.12.2016 11:31
********Re: Tradiční rodina - po... Inka. 13.12.2016 11:38
********Re: Tradiční rodina - po... ...neviditelná... 13.12.2016 11:40
********Re: Tradiční rodina - po... AdrianaP 13.12.2016 11:55
*********Re: Tradiční rodina - ... -Commer- 13.12.2016 16:45
**********Re: Tradiční rodina ... Martina, 3 synové 13.12.2016 16:56
**********Re: Tradiční rodina ... Ruth 13.12.2016 16:57
**********Re: Tradiční rodina ... Alraune 13.12.2016 20:35
*****Re: Tradiční rodina - povinná ... .libik 13.12.2016 11:53
**Re: Tradiční rodina - povinná litera... Ropucha + 2 ropušata 13.12.2016 11:8
*Re: Tradiční rodina - povinná literatu... Anni&Annika 13.12.2016 11:35
**Re: Tradiční rodina - povinná litera... JaninaH 13.12.2016 12:0
***Re: Tradiční rodina - povinná lite... Hanka 75 13.12.2016 12:18
****Re: Tradiční rodina - povinná li... Alraune 13.12.2016 12:29
****Re: Tradiční rodina - povinná li... Z+2 13.12.2016 12:41
***Re: Tradiční rodina - povinná lite... Anni&Annika 13.12.2016 13:8
****Re: Tradiční rodina - povinná li... Vaitea 13.12.2016 13:12
*****Re: Tradiční rodina - povinná ... Anni&Annika 13.12.2016 13:15
******Re: Tradiční rodina - povinn... Vaitea 13.12.2016 13:19
*******Re: Tradiční rodina - povi... Kaipa 13.12.2016 15:4
*****Re: Tradiční rodina - povinná ... .libik 13.12.2016 13:19
******Re: Tradiční rodina - povinn... Vaitea 13.12.2016 13:24
*******Re: Tradiční rodina - povi... Anni&Annika 13.12.2016 14:11
********Re: Tradiční rodina - po... Vaitea 13.12.2016 14:51
*******Re: Tradiční rodina - povi... Evelyn1968,2děti 13.12.2016 15:29
*****Re: Tradiční rodina - povinná ... Martina, 3 synové 13.12.2016 14:39
******Re: Tradiční rodina - povinn... Vaitea 13.12.2016 14:54
*******Re: Tradiční rodina - povi... Martina, 3 synové 13.12.2016 15:4
********Re: Tradiční rodina - po... madelaine 13.12.2016 15:15
*Re: Tradiční rodina - povinná literatu... withep 13.12.2016 12:22
**Re: Tradiční rodina - povinná litera... Alraune 13.12.2016 12:30
***Re: Tradiční rodina - povinná lite... withep 13.12.2016 15:2
****Re: Tradiční rodina - povinná li... Rodinová 13.12.2016 15:5
****Re: Tradiční rodina - povinná li... Alraune 13.12.2016 16:37
*****Re: Tradiční rodina - povinná ... withep 13.12.2016 20:22
******Re: Tradiční rodina - povinn... Alraune 13.12.2016 20:38
*******Re: Tradiční rodina - povi... Kudla2 14.12.2016 9:11
******Re: Tradiční rodina - povinn... Lída+4 13.12.2016 21:9
******Re: Tradiční rodina - povinn... Kudla2 14.12.2016 9:3
*******Re: Tradiční rodina - povi... Lída+4 14.12.2016 9:7
*******Re: Tradiční rodina - povi... Valkýra 14.12.2016 9:19
********Re: Tradiční rodina - po... Kudla2 14.12.2016 9:27
*********Re: Tradiční rodina - ... ...neviditelná... 14.12.2016 10:13
**********Re: Tradiční rodina ... ...neviditelná... 14.12.2016 10:14
*********Re: Tradiční rodina - ... .libik 14.12.2016 10:27
**********Re: Tradiční rodina ... Kudla2 14.12.2016 10:38
***********Re: Tradiční rodin... .libik 14.12.2016 11:3
************Re: Tradiční rod... Kudla2 14.12.2016 11:7
********Re: Tradiční rodina - po... Alraune 14.12.2016 9:48
*******Re: Tradiční rodina - povi... aky 14.12.2016 10:11
********Re: Tradiční rodina - po... Lída+4 14.12.2016 10:19
*********Re: Tradiční rodina - ... Kudla2 14.12.2016 10:28
**********Re: Tradiční rodina ... aky 14.12.2016 10:41
***********Re: Tradiční rodin... Alraune 14.12.2016 10:47
************Re: Tradiční rod... aky 14.12.2016 10:55
*************Re: Tradiční r... Kudla2 14.12.2016 11:2
**************Re: Tradiční... Grainne 14.12.2016 11:12
***************Re: Tradič... JaninaH 14.12.2016 11:19
****************Re: Trad... .libik 14.12.2016 11:23
****************Re: Trad... Grainne 14.12.2016 11:28
***************Re: Tradič... adelaide k. 14.12.2016 11:21
****************Re: Trad... Grainne 14.12.2016 11:36
****************Re: Trad... Kudla2 14.12.2016 11:39
*****************Re: Tr... Grainne 14.12.2016 11:44
******************Re: T... Alraune 14.12.2016 11:47
******************Re: T... Kudla2 14.12.2016 11:52
*******************Re: T... Grainne 14.12.2016 12:59
********************Re: T... Alraune 14.12.2016 13:4
*********************Re: T... Grainne 14.12.2016 13:7
**********************Re: T... Alraune 14.12.2016 13:11
**********************Re: T... Kudla2 14.12.2016 13:18
********************Re: T... Kudla2 14.12.2016 13:15
*********************Re: T... Grainne 14.12.2016 13:42
**********************Re: T... Kudla2 14.12.2016 13:53
***********************Re: T... Alraune 14.12.2016 14:8
***********************Re: T... Grainne 14.12.2016 14:26
************************Re: T... Martina, 3 synové 14.12.2016 14:32
*************************Re: T... Grainne 14.12.2016 14:37
**************************Re: T... Alraune 14.12.2016 14:39
**************************Re: T... Burt 14.12.2016 14:40
**************************Re: T... Martina, 3 synové 14.12.2016 14:44
***************************Re: T... Burt 14.12.2016 14:46
****************************Re: T... Martina, 3 synové 14.12.2016 14:50
****************************Re: T... Grainne 14.12.2016 14:50
*****************************Re: T... Martina, 3 synové 14.12.2016 14:52
******************************Re: T... Grainne 14.12.2016 15:0
*****************************Re: T... Burt 14.12.2016 14:56
******************************Re: T... Grainne 14.12.2016 15:2
******************************Re: T... Burt 14.12.2016 15:9
******************************Re: T... Grainne 14.12.2016 15:23
******************************Re: T... Alraune 14.12.2016 15:32
******************************Re: T... Martina, 3 synové 14.12.2016 15:47
******************************Re: T... Alraune 14.12.2016 15:14
******************************Re: T... aky 14.12.2016 15:4
******************************Re: T... Burt 14.12.2016 15:7
***************************Re: T... Grainne 14.12.2016 14:47
*************************Re: T... aky 14.12.2016 14:39
************************Re: T... Alraune 14.12.2016 14:34
************************Re: T... aky 14.12.2016 14:36
************************Re: T... Kudla2 14.12.2016 17:44
***************Re: Tradič... Alraune 14.12.2016 11:27
***************Re: Tradič... Kudla2 14.12.2016 11:35
****************Re: Trad... Grainne 14.12.2016 11:41
*****************Re: Tr... Kudla2 14.12.2016 11:47
******************Re: T... .libik 14.12.2016 11:53
*******************Re: T... Kudla2 14.12.2016 11:58
********************Re: T... .libik 14.12.2016 12:2
*********************Re: T... Kudla2 14.12.2016 12:8
********************Re: T... .libik 14.12.2016 12:7
*******************Re: T... adelaide k. 14.12.2016 11:59
*************Re: Tradiční r... Alraune 14.12.2016 11:3
**************Re: Tradiční... Kudla2 14.12.2016 11:6
***************Re: Tradič... ...neviditelná... 14.12.2016 11:10
***************Re: Tradič... .libik 14.12.2016 11:10
**************Re: Tradiční... aky 14.12.2016 11:20
*********Re: Tradiční rodina - ... aky 14.12.2016 10:28
**********Re: Tradiční rodina ... Kudla2 14.12.2016 10:36
**********Re: Tradiční rodina ... Lída+4 14.12.2016 10:40
***********Re: Tradiční rodin... Kudla2 14.12.2016 10:42
***********Re: Tradiční rodin... JaninaH 14.12.2016 10:45
************Re: Tradiční rod... Alraune 14.12.2016 10:50
************Re: Tradiční rod... Grainne 14.12.2016 10:59
*************Re: Tradiční r... Kudla2 14.12.2016 11:4
*************Re: Tradiční r... aky 14.12.2016 11:6
*************Re: Tradiční r... JaninaH 14.12.2016 11:9
**************Re: Tradiční... Grainne 14.12.2016 11:19
***************Re: Tradič... JaninaH 14.12.2016 11:22
****************Re: Trad... Grainne 14.12.2016 11:32
***************Re: Tradič... aky 14.12.2016 11:27
****************Re: Trad... Alraune 14.12.2016 11:28
****************Re: Trad... Grainne 14.12.2016 11:34
*****************Re: Tr... aky 14.12.2016 11:37
******************Re: T... JaninaH 14.12.2016 11:39
*******************Re: T... aky 14.12.2016 11:42
******************Re: T... Kudla2 14.12.2016 11:42
*******************Re: T... aky 14.12.2016 11:45
********************Re: T... Kudla2 14.12.2016 11:49
*********************Re: T... aky 14.12.2016 11:55
**********************Re: T... Kudla2 14.12.2016 12:4
***********************Re: T... aky 14.12.2016 12:14
*********************Re: T... ...neviditelná... 14.12.2016 12:9
*******************Re: T... .libik 14.12.2016 11:47
********************Re: T... Kudla2 14.12.2016 11:51
*********************Re: T... .libik 14.12.2016 11:54
**********************Re: T... Kudla2 14.12.2016 12:1
***********************Re: T... .libik 14.12.2016 12:4
************************Re: T... adelaide k. 14.12.2016 12:14
*************************Re: T... aky 14.12.2016 12:24
**************************Re: T... Kudla2 14.12.2016 12:27
************************Re: T... Kudla2 14.12.2016 12:24
*************************Re: T... Kudla2 14.12.2016 12:32
**************************Re: T... Ruth 14.12.2016 12:38
**************************Re: T... aky 14.12.2016 12:48
***************************Re: T... Alraune 14.12.2016 12:49
****************************Re: T... aky 14.12.2016 12:51
*****************************Re: T... Alraune 14.12.2016 13:3
******************************Re: T... Grainne 14.12.2016 13:5
******************************Re: T... aky 14.12.2016 13:15
******************************Re: T... Alraune 14.12.2016 13:19
******************************Re: T... aky 14.12.2016 13:28
******************************Re: T... Alraune 14.12.2016 13:34
******************************Re: T... aky 14.12.2016 13:42
******************************Re: T... Alraune 14.12.2016 13:43
******************************Re: T... aky 14.12.2016 13:48
******************************Re: T... Alraune 14.12.2016 14:6
******************************Re: T... Kudla2 14.12.2016 14:15
******************************Re: T... Burt 14.12.2016 14:23
******************************Re: T... Grainne 14.12.2016 14:29
******************************Re: T... JaninaH 14.12.2016 14:30
******************************Re: T... aky 14.12.2016 14:34
******************************Re: T... Alraune 14.12.2016 14:37
******************************Re: T... aky 14.12.2016 14:50
******************************Re: T... Burt 14.12.2016 14:28
******************************Re: T... Grainne 14.12.2016 14:34
******************************Re: T... Alraune 14.12.2016 14:36
******************************Re: T... Burt 14.12.2016 14:39
******************************Re: T... Evelyn1968,2děti 14.12.2016 15:20
******************************Re: T... Burt 14.12.2016 15:24
******************************Re: T... Valkýra 14.12.2016 15:29
******************************Re: T... Burt 14.12.2016 15:34
******************************Re: T... Valkýra 14.12.2016 15:39
******************************Re: T... Burt 14.12.2016 15:43
******************************Re: T... Valkýra 14.12.2016 15:48
******************************Re: T... Alraune 14.12.2016 16:0
******************************Re: T... Valkýra 14.12.2016 16:7
******************************Re: T... Alraune 14.12.2016 16:18
******************************Re: T... Valkýra 14.12.2016 16:27
******************************Re: T... Burt 14.12.2016 16:4
******************************Re: T... Cimbur 14.12.2016 16:29
******************************Re: T... Valkýra 14.12.2016 16:36
******************************Re: T... Burt 14.12.2016 16:42
******************************Re: T... Valkýra 14.12.2016 16:54
******************************Re: T... Evelyn1968,2děti 14.12.2016 15:40
******************************Re: T... Martina, 3 synové 14.12.2016 14:19
******************************Re: T... Grainne 14.12.2016 13:43
******************************Re: T... Burt 14.12.2016 13:41
******************************Re: T... aky 14.12.2016 13:52
****************************Re: T... Grainne 14.12.2016 13:4
*****************************Re: T... Kudla2 14.12.2016 13:17
***************************Re: T... Kudla2 14.12.2016 12:56
****************************Re: T... aky 14.12.2016 12:57
*************************Re: T... aky 14.12.2016 12:39
**************************Re: T... Kudla2 14.12.2016 12:42
***************************Re: T... aky 14.12.2016 12:46
**********************Re: T... Alraune 14.12.2016 12:15
*********************Re: T... kambala pláááckááá 14.12.2016 12:32
**********************Re: T... Alraune 14.12.2016 12:35
***********************Re: T... JaninaH 14.12.2016 12:38
************************Re: T... kambala pláááckááá 14.12.2016 12:39
*************************Re: T... Alraune 14.12.2016 12:46
********************Re: T... Alraune 14.12.2016 12:13
*********************Re: T... Alraune 14.12.2016 12:17
***********Re: Tradiční rodin... aky 14.12.2016 10:49
************Re: Tradiční rod... Alraune 14.12.2016 10:52
*************Re: Tradiční r... Grainne 14.12.2016 11:1
**************Re: Tradiční... Alraune 14.12.2016 11:5
**************Re: Tradiční... ...neviditelná... 14.12.2016 11:43
***************Re: Tradič... Grainne 14.12.2016 11:45
****************Re: Trad... ...neviditelná... 14.12.2016 11:48
***************Re: Tradič... aky 14.12.2016 11:47
*************Re: Tradiční r... .libik 14.12.2016 11:5
**************Re: Tradiční... Kudla2 14.12.2016 11:9
**************Re: Tradiční... Alraune 14.12.2016 11:24
************Re: Tradiční rod... Kudla2 14.12.2016 10:59
********Re: Tradiční rodina - po... Kudla2 14.12.2016 10:23
*********Re: Tradiční rodina - ... aky 14.12.2016 10:30
**********Re: Tradiční rodina ... Kudla2 14.12.2016 10:39
**********Re: Tradiční rodina ... Kudla2 14.12.2016 10:41
********Re: Tradiční rodina - po... Alraune 14.12.2016 10:36
*********Re: Tradiční rodina - ... ...neviditelná... 14.12.2016 10:43
**Re: Tradiční rodina - povinná litera... Mandara 13.12.2016 12:31
***Re: Tradiční rodina - povinná lite... Alraune 13.12.2016 12:33
****Re: Tradiční rodina - povinná li... Mandara 13.12.2016 12:46
*****Re: Tradiční rodina - povinná ... Z+2 13.12.2016 12:48
******Re: Tradiční rodina - povinn... Mandara 13.12.2016 12:51
*******Re: Tradiční rodina - povi... Mandara 13.12.2016 12:54
*******Re: Tradiční rodina - povi... Z+2 13.12.2016 13:2
********Re: Tradiční rodina - po... Mandara 13.12.2016 13:8
*****Re: Tradiční rodina - povinná ... kambala pláááckááá 13.12.2016 12:51
******Re: Tradiční rodina - povinn... Mandara 13.12.2016 12:56
*******Re: Tradiční rodina - povi... kambala pláááckááá 13.12.2016 13:6
********Re: Tradiční rodina - po... Z+2 13.12.2016 13:11
********Re: Tradiční rodina - po... Kafe 13.12.2016 13:13
*********Re: Tradiční rodina - ... kambala pláááckááá 13.12.2016 13:36
**********Re: Tradiční rodina ... Z+2 13.12.2016 13:44
***********Re: Tradiční rodin... Kafe 13.12.2016 13:54
********Re: Tradiční rodina - po... Mandara 13.12.2016 13:15
******Re: Tradiční rodina - povinn... Kafe 13.12.2016 13:2
*******Re: Tradiční rodina - povi... Z+2 13.12.2016 13:7
********Re: Tradiční rodina - po... Kafe 13.12.2016 13:9
*********Re: Tradiční rodina - ... Z+2 13.12.2016 13:13
**********Re: Tradiční rodina ... Kafe 13.12.2016 13:14
**********Re: Tradiční rodina ... Kafe 13.12.2016 13:15
***********Re: Tradiční rodin... Z+2 13.12.2016 13:18
************Re: Tradiční rod... AdrianaP 13.12.2016 14:6
*************Re: Tradiční r... Z+2 13.12.2016 14:13
**************Re: Tradiční... ...neviditelná... 13.12.2016 15:6
***************Re: Tradič... Z+2 13.12.2016 15:9
****************Re: Trad... ...neviditelná... 13.12.2016 15:11
*****************Re: Tr... Z+2 13.12.2016 15:14
******************Re: T... ...neviditelná... 13.12.2016 15:17
*******************Re: T... kambala pláááckááá 13.12.2016 15:22
*******************Re: T... Z+2 13.12.2016 15:46
******************Re: T... Kudla2 14.12.2016 8:51
****************Re: Trad... -Commer- 13.12.2016 15:24
****************Re: Trad... Kudla2 14.12.2016 8:56
*******Re: Tradiční rodina - povi... kambala pláááckááá 13.12.2016 13:7
******Re: Tradiční rodina - povinn... Z+2 13.12.2016 13:4
*******Re: Tradiční rodina - povi... kambala pláááckááá 13.12.2016 13:8
*******Re: Tradiční rodina - povi... JaninaH 13.12.2016 13:11
********Re: Tradiční rodina - po... Z+2 13.12.2016 13:15
********Re: Tradiční rodina - po... Rodinová 13.12.2016 13:50
*********Re: Tradiční rodina - ... Kafe 13.12.2016 14:26
**********Re: Tradiční rodina ... Rodinová 13.12.2016 14:39
***********Re: Tradiční rodin... Kafe 13.12.2016 14:46
************Re: Tradiční rod... Rodinová 13.12.2016 14:47
**********Re: Tradiční rodina ... Martina, 3 synové 13.12.2016 14:40
***********Re: Tradiční rodin... kambala pláááckááá 13.12.2016 15:1
************Re: Tradiční rod... Rodinová 13.12.2016 15:3
*************Re: Tradiční r... kambala pláááckááá 13.12.2016 15:20
**************Re: Tradiční... Rodinová 13.12.2016 15:26
***************Re: Tradič... kambala pláááckááá 13.12.2016 15:43
**************Re: Tradiční... Z+2 13.12.2016 15:40
************Re: Tradiční rod... Z+2 13.12.2016 15:6
**********Re: Tradiční rodina ... AdrianaP 13.12.2016 15:48
***********Re: Tradiční rodin... Kudla2 14.12.2016 8:47
***Re: Tradiční rodina - povinná lite... arsiela, 13.12.2016 13:34
*Motáš "tradiční rodinu" s hi... Modřinka 13.12.2016 13:9
**Re: Motáš "tradiční rodinu"... M@gd@ 13.12.2016 22:11
*Re: Tradiční rodina - povinná literatu... susu. 13.12.2016 13:22
**Re: Tradiční rodina - povinná litera... Z+2 13.12.2016 13:24
***Re: Tradiční rodina - povinná lite... susu. 13.12.2016 13:35
*Re: Tradiční rodina - povinná literatu... Buchli 13.12.2016 13:52
*Re: Tradiční rodina - povinná literatu... Valkýra 13.12.2016 15:6
**Re: Tradiční rodina - povinná litera... ...neviditelná... 13.12.2016 15:10
*Re: Tradiční rodina - povinná literatu... jenny1024 + 2015 + 2017 14.12.2016 14:34
*Re: Tradiční rodina - povinná literatu... Andulka, tři děti 14.12.2016 20:43

Komerční sdělení

Zajímavé recepty

Vložte recept

Další recepty nalezte zde


(C) 1999-2018 Rodina Online, všechna práva vyhrazena.


Četnost a původ příjmení najdete na Příjmení.cz. Nejoblíbenější jména a význam jmen na Křestníjméno.cz. Pokud hledáte rýmy na české slovo, použijte Rýmovač.cz.

Všechny informace uvedené na těchto stránkách jsou obecné povahy a jejich používání je plně ve vaší odpovědnosti.
Jakékoliv otázky zdraví vašeho nebo vašich dětí je nutné vždy řešit s vaším lékařem.

Publikační systém WebToDate.